Przepisy prawne


 

 

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 

Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030

 

Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031211137

 

Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091190998

 

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

 

Dz. U. z 2009 r. Nr 56  poz. 461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560461

 

Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052432063

 

Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072401753

 

Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051000835