Serwis sprzętu i systemów ppoż

Oferujemy Państwu profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

Przeglądy tych urządzeń wymagane są rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy serwisowe urządzeń przeciwpożarowych powinny odbywać się w ciągu całego okresu eksploatacji i powinny być przeprowadzane przez firmy posiadające autoryzacje.
 

Nasza oferta serwisowa obejmuje m.in.:

• serwis doraźny, na podstawie jednorazowych zleceń

• opiekę serwisową opartą na stałej umowie serwisowej

• naprawy pogwarancyjne wykonywane na zlecenie
 

Korzyści z nawiązanej współpracy serwisowej:

• przeglądy zgodne z wymaganiami przepisów

• gwarancja skuteczności zadziałania systemu

• skrócenie czasu reakcji na zaistniałe usterki urządzeń

• wysoka jakość obsługi wynikająca z faktu, że dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną na temat urządzeń oraz wieloletnią praktyką w montażu i serwisowaniu

 

Oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno – konserwacyjnymi:

• podręcznego sprzętu gaśniczego

• wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych

• stałych i półstałych instalacji gaśniczych

• systemów sygnalizacji pożaru SSP

• oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

• systemów wentylacji i oddymiania

• dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO

• drzwi, bram, żaluzji, rolet i okien przeciwpożarowych