Oferujemy najwyższej jakości usługi w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

System ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej

System składa się z szeregu czujek lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Instalacja SSP obligatoryjnie musi być stosowana w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2
 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300
 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600
 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500
 6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 12. budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 15. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 16. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną
 17. stacjach metra (kolei podziemnych)
 18. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 19. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2
 20. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny