Oferujemy usługi w zakresie montażu ścian ogniochronnych.

Obok funkcji wydzielania pomieszczeń, ściany mogą też spełniać funkcję zabezpieczenia ogniochronnego, usztywniać konstrukcję budynku i wydzielać w budynku strefy pożarowe. W warunkach pożaru ściana ogniochronna musi zachować odporność na ogień i a ściany nośne dodatkowo utrzymać nośność przez określony przepisami czas.

Obecnie ściany ogniochronne wykonuje się:

  • z płyt kartonowo – gipsowych,
  • z płyt silikatowo-cementowych,
  • płyt krzemianowych.