Oferujemy usługi w zakresie dostawy, montażu oraz konserwacji i przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych.

Drzwi i bramy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania jako drzwi i bramy przeciwpożarowe posiadać muszą Certyfikaty Zgodności ITB oraz Aprobaty Technicznych ITB. W polskich przepisach obowiązuje dla drzwi klasa odporności ogniowej EI30, EI60, EI120. Klasa ta wyraża czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową. Drzwi przeciwpożarowe powinny posiadać urządzenia samozamykające (samozamykacze) i mogą być wykonane jako dymoszczelne.

Duży nacisk kładzie się również na estetyczny aspekt drzwi i bram przeciwpożarowych, które prócz swych funkcji czysto użytkowych powinny w miarę harmonijnie komponować się z architekturą budynku. Producenci odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku oferują szeroką gamę produktów prześcigając się w atrakcyjnym wzornictwie.

Wśród drzwi przeciwpożarowych dominują jedno oraz dwuskrzydłowe drzwi stalowe i drewniane, ze względu na nowoczesne trendy architektoniczne coraz częściej przeszklone. Występują między innymi w systemach drzwi rozwiernych, przesuwnych, profilowanych.