Oferujemy najwyższej jakości usługi w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji systemów oddymiania.

Systemy oddymiające służą do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach. Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziaływuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

System montowany jest w ewakuacyjnych klatkach schodowych w budynkach zakwalifikowanych do stref pożarowych ZL I, II, III, V oraz strefach magazynowych PM. Oddymianie klatek stosowane jest również w strefach ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych.