Konstrukcje drewniane

Oferujemy usługi w zakresie zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

Drewno jest surowcem łatwopalnym, dlatego też niezbędnym jest zabezpieczenie drewnianej konstrukcji przed ogniem. Odporność ogniową konstrukcji drewnianych można poprawić przy użyciu różnego rodzaju technik.

Najczęściej stosowane metody zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed ogniem to:

  • impregnacja ogniochronną powłoką pęczniejącą,
  • wykończenie ogniochronnymi płytami gipsowymi, silikatowymi lub z wełny mineralnej.