Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która przeprowadza wszelkiego rodzaju szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

  • zachowania się w trakcie pożaru oraz użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • szkolenie z zakresu ewakuacji zgodnie z § 17. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.) „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”,
  • szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.


W programie szkolenia znajdują się między innymi postawy prawne dot. prowadzenia ewakuacji, wymogi prawne dot. dróg ewakuacyjnych w budynkach, obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w zakładzie pracy, ogólne zasady postępowania w przypadku ewakuacji, obowiązki pracowników i innych osób znajdujących się w budynku z zakresu ewakuacji, sposoby powiadamiania (alarmowania) o ewakuacji w budynku, sposoby zwalczania pożarów w zarodku, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach.