Gaśnice

Świadczymy najwyższej jakości usługi związane z konserwacją, naprawą, remontem, badaniami UDT i sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych.

Zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Aby tak się stało, każdy budynek i teren użyteczności publicznej powinien być wyposażony min. w odpowiednie i sprawne gaśnice. Gaśnica jest jednym z najprostszych urządzeń gaśniczych, które obsłużyć może w praktyce każdy. Gaśnica ma charakterystyczny czerwony kolor, co wyróżnia ją z otoczenia i pozwala na szybkie jej zlokalizowanie i użycie.
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.